Tarieven en vergoeding

Tarieven

Ik hanteer de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarieven.

In het uurtarief zit een opslag voor zogenaamde indirecte tijd. Dit betekent dat de tijd die nodig is voor bijvoorbeeld voorbereiding, verslaglegging of registratie niet apart in rekening wordt gebracht. Dit is inbegrepen in het uurtarief.

De belangrijkste tarieven:

Diagnostiek, 45 minuten                            € 139,90

Diagnostiek, 60 minuten                            € 160,60

Behandeling, 45 minuten                           € 118,95

Behandeling, 60 minuten                           € 141,28

Niet basispakket consult, 45 minuten      € 89,97 (niet declarabel)

Niet basispakket consult, 60 minuten      € 119,96 (niet declarabel)

De NZa tarieven zijn openbaar en te vinden op: http://tarievenzoekerzorgprestatiemodel.nza.nl/

No show of ontijdige afzegging                50% van het reguliere tarief (niet declarabel)

Betaling

Ik wil kwaliteif goede zorg kunnen leveren en de privacy van mijn cliënten kunnen waarborgen. Daarom heb ik ervoor gekozen om geen contracten te sluiten met verzekeraars. Dit betekent dat je aan het einde van elk consult van mij een factuur krijgt die ook meteen voldaan dient te worden. Betalen kan via een bankapp op je telefoon. Ik kan je ook een betaalverzoek sturen. Contant betalen is ook mogelijk (gepast is fijn). De factuur ontvang je direct per e-mail. Dat maakt het declareren bij je verzekeraar gemakkelijker.   

Declaratie en vergoeding

De meeste behandelingen vallen onder de basisverzekering. Dit betekent dat je de factuur kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Let op! Dit betekent niet dat alle kosten vergoed worden door de verzekeraar. Hoeveel je terugkrijgt hangt af van het type basisverzekering en je specifieke polisvoorwaarden.

In grote lijnen zijn er twee typen basisverzekering te onderscheiden: de naturapolis en de restitutiepolis. In het geval van een naturapolis heb je beperkte keuzevrijheid. De verzekeraar ‘levert’ de behandeling die je nodig hebt via een zorgverlener waarmee hij een contract heeft gesloten. Als je een andere zorgverlener kiest krijg je een bepaald percentage vergoed. Dit percentage ligt vaak tussen de 55% en de 80%. In het geval van een restitutiepolis heb je meer keuzevrijheid en vergoedt de verzekeraar een hoger percentage. Dit ligt vaak tussen de 80% en de 100%.

Wat jouw verzekeraar precies vergoedt hangt af van de polisvoorwaarden. Controleer deze dus van te voren, zodat je weet waar je aan toe bent. Een van de voorwaarden is dat je voor dezelfde klachten niet elders in behandeling mag zijn. 

Eigen risico: Voor allerlei vormen van gezondheidszorg uit de basisverzekering wordt per kalenderjaar eerst een bedrag aan eigen risico verrekend. Voor 2022 is het eigen risico €385. Dit betekent dat de eerste €385 aan verzekerde zorg door de verzekeraar niet wordt vergoed. Als je vrijwillig gekozen hebt voor een hoger eigen risico dan geldt vanzelfsprekend dat bedrag.

Niet alle behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zie Aanbod voor meer informatie.

Afzeggen

Bij verhindering dien je je afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, weekenden en feestdagen niet meegerekend. Dus een afspraak voor maandag 10:00 uur dient uiterlijk vrijdag voor 10:00 uur afgezegd te worden. Bij te late afzegging wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Het tarief hiervoor is 50% van het reguliere tarief. Deze kosten kun je niet declareren bij je verzekeraar. Afzeggen kan per e-mail of via Whatsapp. 

 

 

Contact

Dolf van der Doorn MSc

Psycholoog en lifecoach

"Biedt uitzicht door inzicht"

Lees meer over Dolf

06 53 93 12 83